Teenused

Eurokraft teostab trammivagunite hooldust ja remonti ning korraldab ka trammide liiklusõnnetuste järgseid parandustöid.

Eurokraft kaasajastab ja ajakohastab trammivaguneid vastavalt kliendi nõuetele (madalapõhjalised trammid, elektriseadmete väljavahetamine, astmete väljavahetamine, välise metallkihi katmine, õhkkonditsioneeride paigaldus)

Arvestades meie klientide erivajadusi ja soove, suudame alati leida sobivaimad tehnoloogilised lahendused tänu oma spetsialistidele, kellest enamik on vastavalt Euroopa standarditele kõrgeima kvalifikatsioonikategooriaga. Meie pikaajaline kogemus, suurepärane tehniline varustatus ja 4102,68 m2 tootmispind (koos 127,14 meetrise rööbasteega) võimaldavad meil vaguneid valmistada või restaureerida, rekonstrueerida või moderniseerida ning vajadusel paigaldada erinevat lisavarustust (näiteks rööbaste puhastuseks või lumetõrjeks), samuti tramme hooldada või remontida ning kõik tööd saavad teostatud kõrgeimal professionaalsel tasemel